Skip to main content
VarukorgClose Cart

Integritet & GDPR

GDPR/Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) är regler om hur personuppgifter får behandlas. Den började gälla den 25 maj 2018 och ersatte då PuL (personuppgiftslagen). Skolans huvudman är personuppgiftsansvarig och Slöjd.nu personuppgiftsbiträde. När skolan beställer och använder läromedel från Slöjd.nu ansvarar Slöjd.nu för att personuppgifter hanteras och förvaras på ett säkert sätt i enlighet med förordningen.

Vi tillhandahåller följande läromedel:

Personuppgiftsbehandling i Slöjd- och Bildportfolio

Ändamål
Slöjd- och Bildportfolio är en plattform där elever vid anslutna skolor kan skapa ett konto och samla sin egen portfolio. Eleverna kan lägga upp text och bild på sina alster som kan ses av elev och skolans lärare när de är inloggade. Lärarna kan via sina lärarkonton ta del av elevernas dokumentation och ge feedback samt instruktioner via Slöjd- och Bildportfolio.

Kategorier av personuppgifter
Lärare: namn, e-post samt skola
Elev: namn, epost, klassens födelseår samt skola
Inga känsliga personuppgifter ska registreras i Slöjd- och Bildportfolio. Inga betyg anges, endast dokumentation och dialog kring elevers slöjdarbeten.

Kategorier av registrerade
Lärare och elever

Gallringstid
Lärare kan radera elevers personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet kan radera elever och lärare efter önskemål och om avtalet upphör.
Elevers personuppgifter raderas 90 dagar efter det att eleven lämnat grundskolans årskurs 9.

Lagring
Slöjd- och Bildportfolio är tillgängliga online från allt som går att surfa med. Alla uppgifter finns lagrade på Slöjd.nus servrar på det svenska företaget Glecys, Personuppgiftsbiträdesavtal finns.

Loggar
Systemet loggar när elever och lärare varit inloggade senast. Systemet visar även när elevernas alster skapas och senast redigerats

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina kontaktuppgifter delas inte med tredje part, så länge det inte finns ett lagligt skäl till detta. Ett undantag där personuppgifter kan komma att behandlas av tredje part är när andra företag eller konsulter anlitas för att hantera IT-system, utveckling av webbplatsen, marknadsföring och sociala medier. Dina uppgifter kan också vid behov komma att delas internt inom Slojd.nu’s verksamhet.

För externa företag och leverantörer som anlitas finns förhållningsregler om hur personuppgifter får hanteras.

Övrigt

Personuppgifter lagras åtskilt från elevernas bilder och texter och kan frikopplas. Alla personuppgifter för elever som lämnar årskurs 9 raderas i två steg, första efter ca 90 dagar (då kan lärare återställa) fullständig radering sker ca 1 månad senare.

Personuppgiftsansvarig är välkommen att använda det avtal som är framtaget utifrån SKRs mall och anpassat till Slöjd.nu’s läromedel.

Slöjd.nu ägs av företaget Textila Idéateljén – Slöjd AB

Adress
Textila Idéateljén – Slöjd AB
Rudeboksvägen 405
226 55 Lund

Vid frågor når du oss enklast på mail via GDPR.integritet@slojd.nu eller 046 128890

Cookies

Denna sida använder kakor/cookies. Alla som besöker en webbplats som använder kakor måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur man kan välja bort dem. En kaka är en textfil som lagras på besökarens dator och innehåller information. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren.

Det finns två typer av kakor:

 • En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
 • En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

På vår webbplats används båda typerna av kakor. När du besöker vår webbplats skickas en sessionskaka mellan din dator och vår webbserver för att bland annat underlätta navigering. Kakan försvinner när du avslutat besöket.

Googles kakor

Denna sida använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies, informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till- och lagras av Google på servrar. Denna information används i syfte att presentera besöksstatistik, statistik över det mest lästa innehållet med mera. Denna information använder vi för att utveckla och förbättra innehåll, navigering och struktur på sidan. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Din webbläsares inställningar

Om du som besökare inte accepterar att webbplatsen använder kakor kan du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Då kommer inga kakor att lagras, men du kommer inte heller kunna använda vissa funktioner på webbplatsen. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en kaka på din dator. Allmän information om kakor och lagen om elektronisk kommunikation finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. 

Boka visning av Slöjdportfolio


Tid för digital träff, lämna gärna tre förslag

  This will close in 0 seconds

  Boka visning


  Tid för digital träff, ge gärna tre förslag

   This will close in 0 seconds

   Boka visning Bildportfolio


   Tid för digital träff, ge gärna tre förslag

    This will close in 0 seconds

    Prova Slöjdlexikon gratis


    15 minuters personlig introduktion + två veckors gratis inlogg. Ge gärna tre förslag för tid till digital träff.

     This will close in 0 seconds